Generalforsamling 03/03-2022 klokken 19:00

Nordvestsjællands AFC
15. dec. 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NAFC Torsdag d. 3/3 – 2022 kl. 19.00 Arenavej 1, 43oo Holbæk (klubhuset) 

1. Valg af referent. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning. 

4. Forelæggelse af revideret og underskrevet regnskab 2021. 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

6. Fremlæggelse af og godkendelse af budget 2022. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg: Pia, Vibeke, Lucas, Calle og Charlotte. Holze genopstiller. 

9. Valg af revisor og suppleant. 

10. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 7, skal være sendt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen, sendes til charlottehalby@gmail.com. 

MVH. 

Bestyrelsen.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner