Fodbold: Medlems-/Opstillingsmøde

Akademisk Boldklub
13. jan. 2023

Til samtlige SENIORFODBOLDMEDLEMMER

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19:00 i AB Sportscafé

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om økonomi og budget
4. Valg af formand (for 2 år)
5. Valg af kasserer (ikke på valg)
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt


Med venlig hilsen

AKADEMISK BOLDKLUB


Thomas Baadsgaard
Formand for fodboldafdelingen


NB:

• Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.

• Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.

• Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (senest lørdag den 28. januar)


Vedhæftet er printbar version

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner