Flygtninge projektet - et samarbejde med Dortheagården

Copenhagen City Taekwondo Klub
15. sep. 2022

Klubben er stolt af at kunne starte et projekt for Flygtningebørn og unge op og derigennem kunne tilbyde dem taekwondoundervisning.

Det er noget klubbens chefinstruktør, Sabumnim Farooq, har ville starte op længe med hensigten om at kunne gøre en forskel for denne gruppe og give dem glæde i en hård tilværelse.

En vigtig forudsætning for at kunne blive integreret ordentligt i det danske samfund er, at man får de unge nydanskere med i det danske foreningsliv. Nydanske børn og unge er i dag underrepræsenteret i de danske foreninger – hvilket er underminerende for integrationen, da foreningslivet i Danmark i høj grad bidrager til at skabe sociale fællesskaber og sammenhængskraft i samfundet.

Taekwondo tilbyder et værdi- og interessefællesskab, der går på tværs af sociale, politiske og etniske skel. Man er sammen, fordi man deler samme interesser, og man bliver accepteret ud fra fællesskabets værdier. Netop denne fællesskabsfølelse og respekt for kollektivets regler og normer er en forudsætning for medborgerskab.

Håbet med dette projekt, at motivere de unge til at fortsætte træningen Copenhagen City Taekwondo Klub og på sigt, at deltage aktivt i den demokratiske proces i lokalforeningen. "Hellere kampsport i hallen end slåskamp på gaden" - er mottoet.


Kampsport lærer netop de unge

- at vold ikke er en løsning

- at være disciplineret

- at kunne holde fokus

- at man skal sætte sig mål og gå efter dem

- at man opnår respekt ved at respektere andre

#dortheagården #refugees #taekwondo #dtaf #cctkd #Copenhagencitytaekwondo
#idrætsprojekter #nordvest

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner