Endelig Dagsorden til generalforsamling 2023

Herlev Ishockey Klub
14. maj. 2023

Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.

 

Den afholdes mandag den 22. maj 2023 kl. 18.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden (formand@hlik.dk) i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.

 

Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:

 

1 Valg af dirigent.

 

2 Formandens beretning.

 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april.

 

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson, samt budget for den

kommende sæson.

Bestyrelsen forslår en stigning på 4 % på alle kontingenter.

 

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag

                      Ingen forslag modtaget.

 

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

 

På valg er:

 

Formand.      Henrik Hjelmsø – Ønsker ikke genvalg

                      Christina Nilsson – Opstiller.

 

Bestyrelsesmedlem 1.  Vivi Schiermer – Ønsker genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 3.  Ann Andersen - Ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsesmedlem 5. Jesper Weikop – Ønsker genvalg

 

 

7 Valg af revisor

 

8 Eventuelt

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her