Efterårsnyheder fra Badeklubben Marselisborg

Baderiget Marselisborg
11. maj. 2021

Status december vedr. vores nye sauna: Grundet forskellige omstændigheder, er færdiggørelsen af vores nye sauna desværre trukket noget ud (COVID-19, udfordringer med el og nye sauna ovn, overskridelse af tidsplan etc.) Vi har onsdag prøvet saunaen for første gang - og må desværre konstatere, at vi stadig har lidt problemer med strømmen og ovnen. Men ellers er det bare relative må ting og opgaver, som mangler - bl.a. kabiner i det nye omklædningsrum, låse, lys etc. Vi håber at vi kan åbne op lige inden jul; men vi kan desværre ikke garantere det. God julemåned fra Bestyrelsen

3. november 2020 - lidt nyt vedrørende fornyelse, skift af betalingskort, ændring af emailadresse etc.

Kontingent

Et årsmedlemsskab koster 600,00 kr.

Dertil tillægges et depositum for adgangskortet på 50 kr., som en engangsbetaling. Adgangskortet skal ikke fornys årligt.

Kontingent betales ved indmeldelse.

Badeklubben ændrer i løbet af efteråret 2020 betalingsopsætning, således at alle medlemmer på sigt skal betale deres årskontingent 1. januar.

Hvorfor ændrer vi betalingsopsætningen?

 • Ændringen foretages for på sigt og i en glidende overgang, når alle medlemmer er på plads med den nye ordning, at lette administration for bestyrelsen. Det nuværende set-up er meget tidskrævende.
 • Yderligere vil ændringen gøre det nemmere for Badeklubbens medlemmer. Den nuværende model har skabt en vedholdende forvirring hos medlemmerne ift.
  • hvornår der skal betales kontingent
  • har man husket at betale
  • er man pludselig røget ud af klubben pga. manglende betaling

Med betalings- og fornyelsesmodel, vil alle medlemmer fremadrettet vide, at de skal være opmærksomme på at få betalt omkring 1 januar.

Første mail med en reminder ift. betalingen 1. januar vil komme medio december.

Hvorledes vil ændringen blive foretaget for de nuværende medlemmer, der har betalt forskudt i løbet af 2020 rækkende ind i kalenderåret 2021?

Har man som medlem eksempelvis betalt fra 15/9/2020-15/9/2021, vil man i 2021 få en opkrævning på den vanlige dato ift. betaling 15/9/2021, MEN betalingen vil kun dække perioden 15/9/2021 til og med 31/12/2021. Herefter vil man få en ny opkrævning omkring 15. december 2021, der vil dække hele kalenderåret 2022.

Alle medlemmer vil være på plads med det nye ”kalender-årshjul” 1 januar 2022.

Udmeldelse og optagelse af nye medlemmer i Badeklubben

Den primære udskiftning i Badeklubbens medlemmer vil blive i januar måned. De gamle medlemmer, der IKKE betaler, bliver automatisk udmeldt 14 dage efter betalingsfristen ved 1. januar overskrides. Det giver hermed plads til nye medlemmer fra Ventelisten. Erfaringen fra de sidste 4 års drift af badeklubben viser, at der vil være en naturlig udskiftning på 10-15 % på årsbasis.

Ønsker man som medlem, at melde sig ud i løbet af året og give plads til et nyt medlem fra Ventelisten, skal man sende en e-mail til bestyrelsen på badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com . Der sker ingen refusion af kontingentet ved udmeldelse.

Indmeldes man som nyt medlem i løbet af året, vil man, det år, man indmelder sig, betale fuldt årskontingent hvis man optages inden 1. april - kontingent for 9 mdr. hvis man optages inden 1. juli tilsvarende kontingent for 6 mdr. hvis man optages inden 1. oktober - og endelig kontingent for 3 mdr. hvis man optages inden 1. januar.

Fornyelse af medlemsskab (manuelt)
 14 dage før udløb af medlemskabet sendes en mail ud, med informationer om hvordan medlemskabet forlænges (dvs. at når alle medlemmer er på årshjul omkring medio december). Der sendes endnu en mail på selve forfaldsdatoen og endelig en sidste rykker 14 dage efter forfald. Vælger man ikke straks at betale og forlænge medlemskabet, ophører dette automatisk umiddelbart efter 14 dages fristen (udløbsdatoen), pga. manglende betaling, og kortdepositummet kan afhentes på havnekontoret, når kortet afleveres tilbage.

OBS: når medlemskabet fornyes, følges instruktionerne i den udsendte mail.

Husk at give os besked, hvis du får ny e-mailadresse – ellers kan du ikke modtage opkrævningen og du vil automatisk udmeldes af badeklubben pga. manglende betaling.

Medlemskabet er personligt og fratages, uden tilbagebetaling, ved misbrug.

Din fornyelse af medlemskontingent:

 1. Hvis du IKKE har tilmeldt dig automatisk betaling, vil du få en opkrævning med betalingslink, 14 dage inden dit medlemskab skal fornyes. Betaler du ikke på dette tidspunkt, får du endnu en mail på forfaldsdatoen-/forlængelsesdatoen. Betaler du heller ikke denne opkrævning, vil der blive sendt en sidste advarsel 14 dage efter. Hvis den ikke STRAKS betales, ryger du ud af Badeklubben.
 2. Hvis du har tilmeldt dig automatisk betaling og du:
  • IKKE har skiftet kreditkort: Betalingen vil automatisk køre igennem på forfaldsdatoen – og du vil få en besked 14 dage inden forlængelses-/forfaldsdatoen, der meddeler, at kontingentet vil blive trukket den pågældende dag.
  • Du HAR SKIFTET KREDITORT siden sidste opkrævning:
   • 14 dage inden dit medlemskab udløber, får du en mail fra Badeklubben via Flexbillet, hvor der står, at pengene trækkes på den dato, hvor dit medlemskab skal forlænges.
   • På den dato hvor dit medlemskab skal forlænges, vil Flexbillet konstatere, at det IKKE kan lade sig gøre (fordi du har skiftet betalingskort).
   • Du vil derfor den pågældende dag få en ny mail med en faktura på kontingentet. I denne mail er et LINK til ”betalingssitet” og du skal betale via dette LINK. Du kan der også vælge, at du fremadrettet, – med dit nye kort, vil have automatisk betaling af dit kontingent – dvs. næste år vil det blive trukket automatik … indtil du evt. igen skifter dit kort ..
   • Betaler du ikke den opkrævning, der kommer på forfalds-/fornyelsesdatoen, vil du få sidste advarsel (ny mail) 14 dage efter – hvis du IKKE betaler straks derefter, vil du ryge ud af Badeklubben.

Det er dit eget ansvar at sikre, at vi har din korrekte mailadresse.

Ændrer du e-mailadresse er det MEGET VIGTIGT, at du giver os besked på: baderigetmarselisborg@gmail.com . Skriv gerne ”NY MAILADRESSE” i emnefeltet i din e-mail til os. Har vi ikke din rigtige mailadresse, kan vi ikke sende dig meddelelser via Flexbillet, og du kan heller ikke modtage opkrævninger på kontingent, og du vil ryge ud af Badeklubben, når dit kontingent ikke bliver betalt (jf. ovennævnte punkt 2)

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner