DANSESALEN lukningstruet 😲 men fortsætter uændret et par år til

DANSESALEN Frederiksberg
17. sep. 2022

Kære bruger af DANSESALEN Frederiksberg

OPDATERING ultimo september 2022: 

Fantastisk - vi beholder Dansesalen på Skolevej et par år mere. Tak til alle der har kæmpet for det.

Men der er vist stadig planer om at flytte alle Skolevejs aktiviteter et andet sted hen. 

Budgetforligsteksten siger: "Forligspartierne vil fremadrettet undersøge mulighederne for at etablere nye rammer i lokalområdet for de nuværende aktiviteter i lokalerne på Skolevej" og videre: "...bygning 7 på Frederiksberg Skole skal analyseres frem mod budget 2024"

Der er altså stadig nogen, der vil have os hen på Frederiksberg (NY) Skole. Jeg foretrækker en løsning løsrevet fra skolen, så kulturhuset kan eksistere i sin egen ret for alle aldersgrupper og ikke blive "opslugt" af skolen og dens behov.

Jeg har kopieret hele forligsteksten ind her - for dem, det måtte interessere:

Forligskredsen prioriterer fokus på gode, bæredygtige rammer for kultur- og fritidsaktiviteter på Frederiksberg i takt med, at bydelen i disse år vokser. Foreløbig fastholdes den nuværende aktivitet på Skolevej i to år. Forligspartierne vil fremadrettet undersøge mulighederne for at etablere nye rammer i lokalområdet for de nuværende aktiviteter i lokalerne på Skolevej, der sikrer bæredygtige og fremtidssikrede rammer for foreninger, klubber og borgerne i bydelen. Der skal arbejdes for en langsigtet løsning, og muligheden for at ombygge, renovere og evt. udvide bygning 7 på Frederiksberg Skole skal analyseres frem mod budget 2024. Målet er et lokalt, dynamisk vækstcenter og motor for klub-, forenings- og kulturliv på Frederiksberg, der sikrer synergi med læringen på Frederiksberg Skole. Der reserveres 10 mio. kr. til udvikling af løsninger, herunder i og omkring bygning 7, hvis forligskredsen konkluderer, at der er fundet en god løsning. Et evt. salgsprovenu fra bygningerne på Skolevej kan på sigt også indgå i en finansieringsplan, hvis den rigtige løsning findes. Forligskredsen følger og prioriterer udviklingen løbende. 


STOR KRISE: Kommunen vil lukke vores sal og sælge bygningen. Derfor må vi nok stoppe de fleste aktiviteter fra juni 2023, da det andet lokale på Fr.berg NY Skole, vi er blevet tilbudt, ikke udgør et reelt alternativ. 

Vi har sendt indsigelser til byrådet, men hvis det virkelig skal batte har vi brug for DIN hjælp også: Send din protest til: budgethoeringssvar@soroe.dk 

TAK! kh Charlotte

(Denne besked er også udsendt på sms til alle d. 13/9-22)

PS. Se de høringssvar, som vores brugere har indsendt til Sorø Kommune, her - 1000 TAK til jer alle!

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her