Dagsorden til AB's ordinære generalforsamling

Akademisk Boldklub
27. feb. 2023

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 7/3-2023 kl. 19.00

– afholdes i glasburet i Sportscaféen

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr. 31. december 2022 til godkendelse, jf. §25.

4. Fastsættelse af evt. særkontingent

5. Indkomne forslag

A. Der fremsættes forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende §26.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Revisor vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Den statsautoriserede revisor lønnes med et honorar, hvis størrelse skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

Skulle den valgte revisor få varigt forfald, kan Hovedbestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

FORSLAG TIL ÆNDRING:

§26.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor som vælges af 

Hovedbestyrelsen.

Vedtages ovenstående betyder det at pkt. vedr. revisor udgår af GF dagsorden

6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21

A. Formand – 2 år, se kandidatliste

B.  Sekretær – 2 år, se kandidatliste


7. Valg af revisor, jf. §26 (på valg i år)


8. Eventuelt

KANDIDATLISTE - FORRETNINGSUDVALGET

Formand: Ulrik Rasch (på valg)

Sekretær: Ulrik Grage (på valg)

Printbar version: Klik her

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her