Børne- og Udviklingskoordinator til Ajax København

Ajax København
10. okt. 2022

Ajax København, en af landets største håndboldklubber, søger at udvide organisationen med en dynamisk, engageret og visionær Børne- og Udviklingskoordinator, som dels skal bistå med fortsat øget medlemstilgang blandt de yngste og dels med den fortsatte udvikling af foreningen. Ajax København er en flerstrenget forening, som historisk er forankret i Valby/Vesterbro/Sydhavnen.

 

Børne- og Udviklingskoordinatoren skal være strategisk og praktisk ansvarlig for Ajax’ projekter vedrørende børnehåndbold, samt relationer til kommuner og skoler i lokalområdet.

 

Hovedopgaver:

1)    Sociale Partnerskaber og samarbejdet med instanser i og omkring Københavns Kommune

2)    Afholdelse af håndboldskoler, feriecamps og skoleprojekter

3)    Rekruttering og inddragelse af frivillige, herunder frivillige der arbejder med at styrke social trivsel i klubben

4)    Videreudvikling af klubben og igangsættelse af nye projekter

 

Ad 1. Ajax har lavet aftale med Københavns Kommune om et socialt partnerskab for de kommende år. Børne- og Udviklingskoordinatoren skal sørge for, at AJAX København efterlever de aftalte mål og handlinger. Det er tillige Ajax’ mål, at vi styrker fastholdelsen af spillere, som kommer fra socialt belastede forhold og som har brug for ekstra hjælp til at blive fastholdt i foreningen.

 

Ad 2. En stor del af jobbet består i rekruttering af børn og unge fra lokalområdet, som ikke i forvejen går til håndbold. Her er både håndboldskoler og feriecamps en vigtig spiller, og vi søger som klub at have håndboldtilbud til eksisterende - og potentielt nye medlemmer i de fleste skoleferier. Tilmeld består en vigtig opgave i at lave skoleprojekter i hele København. Det kræver koordinering med skoler, kommunen, foreninger og institutioner samt planlægning og udførelse af forløbene sammen med instruktører.

 

Ad 3. Der skal mange frivillige til at få Danmarks største håndboldklub til at fungere. En vigtig opgave er derfor at sikre, at der er (dygtige) hænder nok omkring børneafdelingens hold og tillige omkring håndboldskoler, feriecamps og de mange skoleprojekter, som Ajax faciliterer.

 

Ad 4. Foreningen er i konstant i forandring, og det er dermed vigtigt at tilpasse sig tidens trends og samtidig være klar på at igangsætte nye projekter, så vi også i fremtiden har tilbud, der matcher det tiden.

 

Stillingen er normeret til 32 timer. Stillingen kan, ved de rette omstændigheder, over tid, udvikles til en fuldtidsstilling.

 

Send din ansøgning på mail til agl@ajax.dk senest den 23. oktober 2022. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Simon Guldager på sg@ajax.dk eller 27 37 47 27

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner