Årets Skjold generalforsamling afholdes torsdag d.30.3. kl.19.15. i klubens lokaler

Boldklubben Skjold
13. mar. 2023

Skjold er medlemmernes forening.
Det er Skjold, fordi vi alle har en stemme og dermed er med til at bestemme, hvad der skal ske i klubben.

En gang om året holdes generalforsamling, hvor vi alle kan sætte emner på dagsordenen, og også få det til afstemning blandt medlemmerne.

Så har du noget på hjertet i forhold til Skjold, eller har du bare spørgsmål,  er du velkommen til at komme med dem og deltage på mødet.

På generalforsamlingen vælger vi også bestyrelse og godkender/afviser regnskab og budget og kan fastsætte kontingent.

Det er med andre ord der, du kan få en mere formel indflydelse, udover den indflydelse alle medlemmer kan tage i hverdagen.

Vi er så heldige i Skjold, at vi kan afgive vores stemmer på alle valgene digitalt i dagene efter generalforsamlingen.

Det kommer der naturligvis mere om løbende frem mod d.30.3.

Vores vedtægter bestemmer at vi skal have denne dagsorden på generalforsamlingen:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Opstilling af formandskandidater (lige år).

Opstilling af kandidater til kassererposten (ulige år).

Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år)

Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant)

Opstilling af kandidater som ekstern revisor (der skal vælges 1)

Eventuelt.

Jeg håber, at du har lyst til at deltage på mødet og meget gerne bruge de par minutter, det tager at stemme digitalt efter off-line generalforsamlingen.

Er du nysgerrig på klubbens vedtægter kan du finde dem her: https://www.bkskjold.dk/klub/b...

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her