Ændring af dato for generalforsamling i Ajax København

Ajax København
2. maj. 2023

Ændring af dato for Generalforsamlingen i Ajax København til den 23. maj 2023 kl. 18.30 i Bavnehøjhallens Pavillon

 

Da regnskabet ikke er modtaget fra revisor, har Ajax København måtte flytte Generalforsamlingen - ny dato er tirsdag den 23. maj 2023 kl. 18.30 i Bavnehøjhallens Pavillon 

 

§ 11. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende: 

     

 1. Valg af dirigent.

 

2.    Beretninger:

a. Formanden aflægger beretning.

b. Formanden for AJAX Klubhus aflægger beretning.

 

3.    Regnskab:

a. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab.

b. Den økonomiansvarlige fremlægger næste års budget, og foreslår det kommende års kontingentsatser.

 

4.    Behandling af indkomne forslag.

 

5.    Valg:

a. Valg af formand, ulige år

b. Valg af økonomiansvarlig, lige år

c. Herreselskabet udpeger en repræsentant til Bestyrelsen

d. Dameselskabet udpeger en repræsentant til Bestyrelsen

e. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år

f. Valg af bestyrelsesmedlem, ulige år

g. Valg af Bestyrelsesmedlem, ulige år

h. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år

i. Københavns Åbne Gymnasium (KG) udpeger en repræsentant til Bestyrelsen

j. Valg af 2 suppleanter, hvert år

 

6.    Eventuelt:

 

 

 

Venlig hilsen

Ajax København

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner
En uforpligtende gennemgang af systemet
Book en tid her