Ålholm IF Fodbold
24. jan. 2023

Generalforsamling i Cafe Bolden ved Ålholmhallen

Mandag den 20/2 2023 klokken 19:30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg:
 • Eventuelt
 • Formand – Sekretær -Kasserer
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Revisor

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling indsendes til formanden (thuepoulsen@youmail.dk) senest den. 13/2 2021

Noter

7.    Valg:

a.    Formand - Sekretær:

1.    Formanden genopstiller 2.   Sekretær genopstiller 3.    Vores kasserer ønsker at udtræde af bestyrelsen. Søren Glasse ønsker valg for 1 år. (iflg vedtægterne)

b.    Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Der er 1 medlemmer medlem på valg.

 c. Revisor

Der skal vælges en revisor for 1 år

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner