Idrætten under COVID-19

Den verserende krise med COVID-19-sygdom (corona) i Danmark påvirker idrætten og
mulighederne for at dyrke motion i stort omfang.

På Holdsport.dk opfordrer vi alle til at følge myndighedernes råd og vejledninger, så risikoen
for smittespredning minimeres mest muligt.
Ligesom landets to store idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund og DGI, opfordrer vi
til, at alle indendørs- og udendørs aktiviteter i idrætsforeningerne indstilles indtil videre.
Samtidig minder vi om, at det fortsat er vigtigt at bevæge sig. Det kan være i hjemmet eller i
naturen, hvor man kan være aktiv og samtidig sikre god afstand til andre mennesker.
Man kan ifølge myndighederne eksempelvis godt løbetræne, cykle eller vinterbade, hvis man
overholder de generelle retningslinjer og anbefalinger.
Myndighederne har via politi.dk samt sst.dk udsendt en række råd og vejledninger, og en del
af dem er rettet direkte mod idrætten. De følger herunder.
Vi henviser i øvrigt til Sundhedsstyrelsen på sst.dk samt Rigspolitiet på politi.dk for yderligere
information samt de nyeste opdateringer, når det kommer til råd og vejledning.

Generelt gælder det for idrætten, at:

Erhvervsdrivende
Der er indført midlertidigt forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter m.v., herunder
bade- og legelande, biografer, teatre og fitnesscentre holder åbent.
Forbuddet omfatter ikke faciliteter til nødvendig genoptræning.

Foreninger
Hvis det er en forening, der afholder sport- eller fritidsaktiviteten, kan aktiviteten holdes
åbent, idet en forening ikke kategoriseres som ”erhvervsdrivende”.
Dog skal foreningen stadig overholde forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og
udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der deltager mere
end 10 personer.
Desuden opfordres foreningen til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at
nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.
Politiet har mulighed for at straffe med bøde, hvis retningslinjerne ikke overholdes.

Må foreninger fortsætte undervisning og holdtræning mv.?
Ja. Såfremt der er tale om en forening, må sådanne aktiviteter gerne fortsætte, så længe
forbuddet mod at forsamle sig flere end 10 personer overholdes.
Foreningerne opfordres dog kraftigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig
adfærd i øvrigt.

Må udendørs træningsfaciliteter etableres/benyttes?
Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at træningsfaciliteter, som befinder sig eller flyttes ud under
åben himmel eller ud, så de ikke længere kan vurderes som værende placeret i et lokale,
fortsat kan benyttes.
Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere
end 10 personer på træningsfaciliteterne, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller
begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig
fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til
sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale
kontakter og holde behørig afstand.
Afholdes der fælles træningsaktiviteter på et offentlig tilgængeligt sted, vil dette som
udgangspunkt være omfattet af reglen om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en
sådan aktivitet eller begivenhed.

Er private foreningers lokaler omfattet af kravet om lukning?
Nej. Foreninger, der ikke er erhvervsdrivende eller offentlige institutioner, er ikke omfattet af
kravet om, at deres lokaler skal holdes lukket.
Såfremt der er tale om offentlig tilgængelige steder, skal der ske overholdelse af kravet om,
at der ikke må befinde sig mere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn
udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Foreningerne opfordres dog kraftigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig
adfærd i øvrigt.

Er en tur på golfbanen omfattet af forbuddet?
Som udgangspunkt nej. At spille golf vil som udgangspunkt ikke omfattes af forbuddet.
Afholdes et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv.,
hvor der er flere end 10 personer til stede, vil det efter en konkret vurdering kunne defineres
som et udendørs arrangement, en begivenhed eller en aktivitet, som der er forbud mod
afholdelsen af.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en
golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet
påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for
smitte med COVID-19.

Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig
adfærd i øvrigt.

Må en ridehal anvendes til rideundervisning?
Det beror på en konkret vurdering.

Erhvervsdrivende
Erhvervsdrivende skal holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter lukket. Dette omfatter som
udgangspunkt også ridehaller.

Foreninger
Ejes ridehallen af en forening, må hallen gerne anvendes til rideundervisning, idet en forening
ikke kategoriseres som ”erhvervsdrivende”.
Foreningen skal dog stadig overholde forbuddet mod, at afholde og deltage i indendørs og
udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der deltager mere
end 10 personer, ligesom foreningen opfordres til at overholde sundhedsmyndighedernes
anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

For yderligere information samt opdateringer henvises til politi.dk samt sst.dk

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner